Select Page

Ugostiteljska oprema - KUHINJSKI STROJEVI

Ugostiteljska oprema – KUHINJSKI STROJEVI.Ova grupa bi se trebala zvati DINAMIČKA PRIPREMA.

Jednostavno,sve što služi za pripremu hrane bilo GRUBA bilo FINA  priprema a pokreće ga neki mehanizam jest DINAMIČKA PRIPREMA.

Npr.LJUŠTILICA KRUMPIRA jest artikal iz dinamičke pripreme – JER GA POKREĆE MOTOR – kuhar može za to vrijeme nešto drugo odšljaknuti.

Nožić za ljuštiti koru krumpira – NIJE – dinamičan jer radi samo ako ga uzmete u ruku i tada ne možete NIŠTA DRUGO DELATI!

– nego samo jednu zadaću ! – a tada ni najmanje ne sličite BANDIĆU – koji furt nekaj dela –

Široki izbor ovih uređaja koji možemo ponuditi – ukazuje da MASTERcateringGASTRO doista može ponuditi sve što služi rezanju.Dakle upotrebom ovih dinamičkih uređaja možete do nesluđenih razmjera :

  • ,ubrzati proces,
  • uvećati radni učinak
  • biti u sigurnom – HACCP
  • možete OPRATI a da ne smočite ručice
  • možete rezuckati a da NE TAKNETE NOŽ
  • možete mixati a da ne taknete KUTLAČU

Nakon odlično obavljene obrade namirnica,alate treba očistiti i spremiti da ne smetaju.Dakle uvijek,uvijek,uvijek odaberite strojeve za stolnu uporabu.

Idealno bi bilo imati jedan kantun blizu kuhinje iliti već na EKONOMSKOM ulazu gdje biste izvršili prijam namirnica.

Potom pranje i rezanje,potom štokovanje.

UMASTERcateringGASTRO imamo jednog stručnjaka koji je ovjenčan DIPLOMOM:

 CUCINA PERFETTA  PERFECT KITCHEN SAVRŠENA KUHINJA
WhatsApp WhatsApp