Select Page

Hot MASTER COOK 900

Prikazuje se 21 rezultat

Hot MASTER COOK 900 – termička linija za velike profesionalne kuhinje,kvalitetna i robusna izvedba za svakodnevnu upotrebu.

Kuhala iz linije 900 su namjenjena u velikim kuhinjama za pripremu većih količina obroka i termičku obradu svih tipova namirnica.

Ova kuhala se mogu idealno složiti u termičke linije uz zid isto tako i u formaciju centralnog termičkog bloka.

Obvezno ove linije treba organizirati ispod USISNIH NAPA bilo PRIZIDNE LINIJE, bilo CENTRALNOG BLOKA. Pogledaj plavo označeno !!!