Select Page

Hotelska recepcija

Prikazuje se svih 6 rezultata

Hotelska recepcija – mjesto prvog kontakta gosta i hotela – na kojem se gostu pružaju prve usluge dobrodošlice.

Osim specifičnih usluga recepcije, recepcionar također mora organizirati rezervaciju soba, provjeriti njihovu dostupnost

te nastaviti s njihovom dodjelom po dolasku klijenata.

Također ste odgovorni za rukovanje komunikacijom s klijentima i informacijama koje gosti traže.

Svi ovi poslovi osim kvalificiranog djelatnika traže i masu pomoćnih artikala ili strojeva i manjih aparata.

Dolazak i prihvat gosta obavlja hotelska recepcija – zato ona mora biti

  • DOBRO KONCIPIRANA – ORGANIZIRANA,
  • IMATI KVALIFICIRANOG RADNIKA te 
  • PRILIČAN BROJ  SVRSISHODNIH POMAGALA !!!

Sve ovo vezano za prihvat gosta mora djelovati učinkovito, bez nervoze, dovoljno brzo i profesionalno – da pokaže gostu kako je dobro odabrao.