Select Page

Oprema ZA MESNICE

Oprema za mesnice je skup alata,vitrina,hladnjaka- različitih predmeta s istim ciljem – kako što bolje prezentirati meso i mesni proizvod.

Ovo poglavlje je bazirano dvojako,tako ga mogu koristiti i oni koji su profesionalni mesari ili vlasnici pečenjara ili restorana.

INOX

Kod poglavlja koje govori što je to oprema za mesnice treba imati u vidu da su svi alati,uređaji i općenito pribor od INOX materijala.

Ovaj inox mora biti AISI 304 -najmanje !

H.A.C.C.P.

Također svi ovi uređaji moraju biti potpuno usklađeni sa H.A.C.C.P. standardima jer posao s mesom i mesnim prerađevinama je delikatan.

HIGIJENA

U ovom poslu je HIGIJENA od izuzetne važnosti.Svi artikli koji se koriste moraju se nakon dnevne uporabe PERFEKTNO oprati.

Osim pranja pribora i alata – ukupni pribor mora biti i STERILIZIRAN – posebno noževi,pile,bat za meso…

RESTORANSKE VITRINE 

Ovi proizvodi su vrhunac estetskog spoja :  INOX a – Drva – Rashladnih agregata.

Ove proizvode ćemo prikazati u posebnj podkategoriji jer su izuzetno brojne vitrine na raspolaganju.