Select Page

Depoziti za led ICEMATIC

Prikazuje se svih 2 rezultata

Depoziti za led ICEMATIC – Dodatak za ledomate visokog proizvodnog učinka kao spremnika za led u rasponu od 120 do 1000 kilograma.

Depoziti za led ICEMATIC  – se mogu kombinirati s raznim modelima, ovisno o prostoru gdje ćete ledomat držati,

također ovisno o dnevnoj potrošnji leda glede kojeg imate potrebu.

Uporabom ADAPTERA pri spoju spremnika i ledomata povećava se broj mogućih kombinacija

Svi depoziti su termički izolirani te imaju drenažnu slavinu, moguće ih je postaviti na fiksne noge nevelike visine.

Unutrašnji rubovi spremnika su zaobljeni što pomaže boljem pranju i dezinficiranju spremnika – a što osigurava sanitarnu ispravnost pričuve.

Veliki izbor spremnika – omogućit će Vam optimalnu iskoristivost resursa.