Select Page

RASHLADNA KOMORA Serija 1540 mm - ŠIRINE

Prikazuje se svih 3 rezultata

RASHLADNA KOMORA Serija 1540 mm – ŠIRINE – komore za držanje hrane , mesa, ribe, voća i povrća, slastica pića, svaki artikl ima svoju komoru.

Sukladno HACCP normativu rashladne komore ne mogu biti spremnici mješane robe već svaka komora treba služiti za čuvanje jedne vrste.

Komore mogu biti postavljene PROLAZNO da se ulazi iz jedne u drugu.No taj raspored treba izbjegavati.

Naizgled UŠTEDA na panelima – ali takve uštede zapravo nema! Komore treba poredati u nizu.Lakše se čiste i veća je iskoristivost poda.

Treba izbjegavati komore kojima su paneli rađeni od staklenih vlakana – ako bi se komore koristile za svježu i nekonfekcioniranu hranu.

Oprema komore mora odgovarati CE EU normi za ovaj tip proizvoda tako da je komora opremljena svjetlosnim i zvučnim alarmom.

Komora mora imati sigurnosnu bravu koja se ručno može otvoriti iznutra i kada je brava zaključana.

Oko vrata komore mora biti termička nit – grijač radi izjednačavanja temperaturne razlike koja priječi zaleđivanje.

Komora mora imati odvod i hlapljenje kondenzata u podu a također i sanitarnu kutnu traku u HOLKER izvedbi.

RASHLADNA KOMORA Serija 1540 mm – ŠIRINE, služi za držanje prehrambenih artikala u temperaturnom režimu TN.